חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות של זק"א. 

בעיה: 12 שנה שקיימת יחידת הצוללנים בשטח,סריקה של אנשים שטבעו, עד היום התבצעה בצורה לא מדויקת שעשויים לפספס.

הפתרון: זק"א סקוטר – מכשיר שינוע של 6 צוללנים + נווט, המכשיר מאפשר סריקה מדויקת וממוקדת, עם צילום ותאורה, יכול להתאים גם לבתי ספר לצלילות ועבודות תת ימיות